Ter info

 

Op vakantie dialyseren.  

Dialyse patiënten kunnen in de meeste gevallen op vakantie gaan, alleen of met familie of vrienden.

Uiteraard moet er dan het nodige vooraf geregeld worden om tijdens de vakantie te kunnen dialyseren. Zowel peritoneale dialyse (buikspoeling) als hemodialyse is mogelijk.

Een aantal algemene stappen:

 • Bespreek met uw arts of het medisch verantwoord is om op vakantie te gaan. Uw behandelend arts moet toestemming geven en u moet een stabiele medische situatie hebben. Bespreek ook met hem de vakantiebestemming. Vermijdt landen die te veel risico’s opleveren m.b.t. hygiëne, medische zorg en noodzakelijke vaccinaties (niet alle vaccinaties zijn geschikt voor nierpatiënten).
 • Staat u op de wachtlijst voor een donornier, dan bestaat de kans dat u ieder moment opgeroepen kunt worden en snel naar het ziekenhuis moet komen. Vraag bij het transplantatiecentrum binnen hoeveel uur u na een oproep aanwezig moet zijn. Houdt hiermee rekening met uw vakantiebestemming! Er is een mogelijkheid tijdelijk uw status te veranderen van transplantabel naar niet transplantabel.
 • Bij hemodialyse dient u voordat u een reis bespreekt verzekerd te zijn van een plek in het dialysecentrum in de buurt van de gekozen vakantiebestemming. Bij buikspoeling is het goed om in de buurt van een ziekenhuis uw vakantieadres te kiezen. Informeer hiernaar bij uw eigen dialysecentrum of kijk op nieren.nl of vakantiedialyse.eu.
 • Vraag vooraf toestemming aan uw zorgverzekering en informeer of ze alle kosten in het gekozen buitenlandse dialysecentrum vergoeden. Houdt er rekening mee dat een zij een toestemmingsverklaring vragen van uw nefroloog. Hemodialyse in Nederland wordt wel altijd vergoed. Maakt u gebruik van ziekenvervoer, dan moet u voor vergoeding vooraf hiervoor toestemming vragen.
 • Vraag in uw eigen dialysecentrum wat de procedure is na terugkomst uit het buitenland i.v.m. besmettingsgevaar MRSA-bacterie.
 • Voor uw vertrek heeft het vakantie dialysecentrum uw medische gegevens nodig. Uw eigen dialysecentrum en uw Nefroloog kunnen de gevraagde gegevens verstrekken aan het betreffende dialysecentrum. Ook de gegevens na uw laatste dialyse in uw eigen centrum dient u mee te nemen.
 • Neem voldoende medicijnen mee, een medicijnenoverzicht en vraag tijdig, uiterlijk 3 weken vooraf bij het CAK, een verklaring als u bijvoorbeeld Aranesp meeneemt of informeer bij de ambassade van het betreffende land welke documenten u nodig heeft.  Als u gaat vliegen, neem de medicijnen mee in uw handbagage. (uw medicatie bevriest in het ruim en werkt dan niet meer)
 • Voor vertrek naar huis krijgt u na de laatste dialyse in het vakantie dialysecentrum een ontslagbrief mee, waarin vermeld wordt hoe de dialyse is verlopen. Deze brief geeft u af bij de eerste dialyse in uw eigen dialysecentrum.

Peritoneale dialyse

Bij buikspoeling gelden een aantal zaken die hierboven zijn besproken, zoals toestemming vragen, medicijnen, oproep voor transplantatie, medicijnenverklaring etc

Zelf zorg dragen voro vloeistoffen en materialen

Bestel op tijd uw materialen en vloeistoffen bij uw leverancier. Bent u patiënt bij Dianet, dan kunt u de materialen bestellen bij Baxter Travelclub.

Uw zorgverzekeraar kan u vertellen hoe u het moet regelen.

Wilt u materiaal en vloeistoffen aangeleverd krijgen op uw vakantieadres, dan is dat in de meeste gevallen mogelijk. Wel moet u bij het vakantieadres vragen of het ook daadwerkelijk daar geleverd kan worden.

Contact dichtsbijzijnde ziekenhuis

Neem de contactgegevens mee van het dichtstbijzijnde ziekenhuis of dialysecentrum, het liefst met ervaring met peritoneale dialyse. Mocht u problemen krijgen, dan kunt u daar terecht. Uw verpleegkundige kan helpen bij het vinden van een ziekenhuis of dialysecentrum.

Uiteraard zijn wij in dit stuk niet volledig, medewerkers van uw dialyseafdeling of centrum kunnen veel vragen beantwoorden.

Kijk ook eens op de sites

 • Nieren.nl – en vul vakantie in bij zoekopdrachten.
 • Vakantiedialyse.eu
 • Buikspoeling en vakantie – diverse sites

Mocht u in Nederland of in het buitenland een leuk vakantieadres vinden, dan hopen wij dat u daar met een gerust hart uw dialyse kan doen.