EMC Persbericht

EMC persbericht (10-03-2014)

Erasmus MC lanceert website over donatie bij leven

Ervaringen van donoren en betrouwbare informatie over transplantatie bij elkaar

De afdeling Inwendige Geneeskunde, sector Nefrologie en Transplantatie van het Erasmus MC heeft een nieuw online platform ontwikkeld. Dit online platform heeft als doel nierdonatie bij leven bekender te maken en mensen te informeren over het onderwerp. De website is een middel om potentiële donoren te helpen bij het maken van de keuze voor nierdonatie bij leven. Ook worden nierpatiënten geïnformeerd over niertransplantatiemogelijkheden. De website is te bezoeken via www.nierdonatie.info en www.niertransplantatie.info en zal 13 maart 2014, op World Kidney Day, worden gelanceerd.

Het Erasmus MC is het grootste centrum van Europa voor nierdonatie bij leven. Er is de afgelopen decennia veel ervaring opgedaan met de uitname en transplantatie van nieren van levende donoren, alsook ook met de (psychische) begeleiding van donoren en ontvangers.

Door het platform hoopt de afdeling het onderwerp nierdonatie bij leven toegankelijker te maken voor mensen die een nierpatiënt kennen of die nadenken over nierdonatie bij leven. Zeker nu steeds vaker op de social media oproepen worden gedaan door nierpatiënten die een donor zoeken, vindt het Erasmus MC het belangrijk dat mensen zich goed kunnen inlezen. Op het online platform wordt betrouwbare en eerlijke voorlichting gegeven. Ook staat er uitgebreide informatie over de transplantatiemogelijkheden voor nierpatiënten. Er staat een online panel van artsen en andere deskundigen klaar om vragen te beantwoorden.

Ruim de helft van alle niertransplantaties wordt mogelijk gemaakt door een nierdonatie van een donor bij leven. Dit zijn vaak familieleden, kennissen of vrienden van een nierpatiënt. Ook komt het voor dat mensen anoniem aan iemand een nier willen afstaan. Een nier van een levende donor heeft veel voordelen boven een postmortale nier. Zo gaat de nier van een levende donor vaak twee keer zo lang mee, als een nier van een overleden donor. Ook is het voor een nierpatiënt met een levende donor mogelijk om al te transplanteren voordat hij/zij moet gaan dialyseren. Dit heeft een positieve invloed op de kwaliteit van leven en de overleving van de nier.

Op het online platform delen nierpatiënten, donoren en familie hun verhaal. Belangstellenden worden van harte uitgenodigd om op deze verhalen te reageren of om hun eigen ervaringen met niertransplantatie of nierdonatie te delen.

Het Erasmus MC grijpt World Kidney Day ook aan om belangstellenden uit de regio meer te vertellen over de nieren en hun belangrijke functie. In het Bibliotheektheater is iedereen welkom voor de publiekslezing ‘Nieren, een leven lang nodig’. Twee internist-nefrologen van het Erasmus MC vertellen in eenvoudige bewoordingen iets over de nieren, over nieraandoeningen en behandelmethoden. Na afloop van de lezing is er alle ruimte voor vragen en discussie met het publiek. In de foyer van het theater is een informatiemarkt te vinden.

Het Bibliotheektheater bevindt zich in de Centrale Bibliotheek in de Hoogstraat 110 in Rotterdam. De bijeenkomst begint om 15.00 uur en duurt tot 18.00 uur.

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joyce de Bruijn, persvoorlichter Erasmus MC,

–   T:  010 703 0455
–   E:  j.debruijn.1@erasmusmc.nl

Het Erasmus MC is het grootste en wetenschappelijk meest toonaangevende Universitair Medisch Centrum van Nederland. Bijna 13.000 medewerkers werken binnen de kerntaken patiëntenzorg, onderwijs en wetenschap continu aan een verbetering en versterking van de individuele patiëntenzorg en de maatschappelijke gezondheidszorg. Zij ontwikkelen hoogwaardige kennis, dragen dit over aan toekomstige professionals en passen dit toe in de zorg voor patiënten. De komende vijf jaar wil Erasmus MC uitgroeien tot één van de beste medische instituten in de wereld. Erasmus MC maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): www.nfu.nl.

foot-banner-emc