Contact Nierpatiëntenvereniging “RIJNMOND

Bestuur

Persoon Functie Contactgegevens
 Marcel Melkert Voorzitter 
Dagelijks bestuur
waarnemend penningmeester
Correspondentie adres:
Langedaal 104, 3317 MD Dordrecht
Tel: 078 – 618 3036
@ : voorzitter@npvr.nl
Yvonne Kant Secretaris
dagelijks bestuur
Correspondentie adres:
Kristallaan 11 – 4142 SG  Leerdam
Mob: 06 – 28 45 85 03
@ : secretaris@npvr.nl
Wim van Loenen Penningmeester @ : penningmeester@npvr.nl
BankRabobank Spijkenisse
t.n.v. “Nierpatiëntenvereniging Rijnmond” te Spijkenisse
Rekening nr: NL32 RABO 0377 9218 58
Petra van den Berg Ledenadministratie @ : ledenadministratie@npvr.nl 
Mob: 06 – 52 89 62 75
– Joke Damsma
– Els van Dijk
– Algemeen lid
– activiteiten commissie
– Algemeen lid
– Redactielid
@ : activiteiten@npvr.nl
Bestuursleden zijn te bereiken via het secretariaat   @ : secretaris@npvr.nl 

Redactie “Levenslijn”

Dagelijks bestuur Teksten, wensen en ideeën voor het blad Levenslijn,
kunnen verder doorgestuurd worden naar kopijadres
Kopijadres:
@ : redactie@npvr.nl
Langedaal 104, 3317 MD Dordrecht
– Thea Meijer
– Els van Dijk
Redacteur doortje612@live.com
els.46.vandijk@gmail.com