Wat verwacht ik van de patiënt (presentatie Dr. M.W.F. van den Hoogen, internist-nefroloog)
Logo-EMC

Themamiddag ‘nierfalen’

Logo-EMC
Op het spreekuur komen twee patiënten

 • 62 jarige man. Diabetes mellitus sinds 2001. Eind 2014 nierceltumor, waarvoor verwijdering rechter nier
 • Verwezen door uroloog vanwege verslechtering nierfunctie na verwijdering rechter nier

afb 1

Logo-EMC
Op het spreekuur komen twee patiënten

 • 57 jarige vrouw. Diabetes mellitus sinds 1993. Aangeboren hersenafwijking, 2011 nekhernia, 2012 heupartrose, 2014 chronische pijn gehele lichaam zonder duidelijke diagnose
 • Verwezen door collega internist vanwege snelle achteruitgang nierfunctie

afb 2

Logo-EMC
Er zijn verschillende nierziekten 

afb 3

Logo-EMC
Nierfunctie (of nierfuncties?)

 • Belangrijkste is productie van urine
  • Zuur-base regulatie
  • Water-zout regulatie
  • Bloeddruk regulatie
  • Uitscheiding afvalstoffen
 • Productie erytropoëtine
 • Activatie vitamine D

Logo-EMC
Hoe wordt urine gemaakt

afb 4

Logo-EMC
Wanneer is er sprake van nierfalen?

 • Nierfalen is een veel gebruikte, maar te beperkte, term
 • Er zijn nogal wat termen die verminderde nierfunctie (GFR) beschrijven
  • Chronisch nierfalen
  • (Chronische) nierinsufficiëntie
  • Gestoorde / verminderde nierfunctie
 • De moderne term is CHRONISCHE NIER SCHADE (CNS)

De definitie:

 • eGFR < 60 ml/min/1,73 m2
 • Urine-afwijkingen, vooral eiwit in urine
 • Anatomische afwijkingen van de nier
 • Afwijkende bloedwaarden zouten (vooral magnesium, fosfaat, kalium)

Logo-EMC
Hoe vaak komt CNS voor?

 • ~5 % van de bevolking heeft eGFR < 60 ml/min
 • Bij 60+’ers is dat ~20%

afb 5

Logo-EMC
Wat zijn de gevolgen van CNS?

 • Sterk verhoogd risico op eindstadium nierfalen (en dus dialyse, transplantatie of overlijden)
 • Sterk verhoogde kans op overlijden / nieuwe ziekten
 • Hoge bloeddruk en (verergering) eiwitverlies urine
 • Verhoogd cholesterol
 • Stoornissen in calcium-fosfaat huishouding
 • Botproblemen
 • Verhoogd kalium (en ritmestoornissen)
 • Bloedarmoede
 • Verzuring van bloed
 • Vocht vasthouden en benauwdheid

Verder nog:

 • Bloedingsneiging
 • Maag-darm afwijkingen
 • Huidafwijkingen
 • Verhoogde kans op infecties
 • Stoornissen in (geslachts)hormonen en zenuwen

Logo-EMC
Wat zijn de gevolgen van CNS?

 • Sterk verhoogd risico op eindstadium nierfalen (en dus dialyse, transplantatie of overlijden)
 • Sterk verhoogde kans op overlijden / nieuwe ziekten
 • Absolute risico op eindstadium nierfalen of overlijden??
 • Onderzoek onder 27998 patiënten in VS, 3.1 – 4.4 jaar follow-up
  • GFR 60-89 zonder proteïnurie: 14202 gem. 61.4 jr
  • GFR 60-89 met proteïnurie: 1741 gem. 60.8 jr
  • GFR 30-59 11278 gem. 71.6 jr
  • GFR 15-29 777 gem. 73.6 jr

Logo-EMC
Wat zijn de gevolgen van CNS?

 • Absolute risico op eindstadium nierfalen of overlijden??
 • Welk risico is groter?afb 6
 • Dus bij elke categorie CNS is de kans op overlijden HOGER dan kans op eindstadiumnierfalen / dialyse / transplantatie!!
 • NB in NL hebben alle 60-jarigen (dus ziek én gezond) levensverwachting van nog ruim 20 jaar

Logo-EMC
Wat zijn de behandeldoelen bij CNS?

 • Voorkómen van verdere en nieuwe nierschade
 • Voorkómen van (dood gaan aan) hart- en vaatziekten
 • Voorkómen van complicaties van de nierschade
  • Bloeddruk
  • Proteïnurie
  • Roken
  • Overgewicht
  • Lipiden
  • Bloedglucoseregulatie
  • Acetylsalicylzuur
  • Eiwitbeperkt dieet
  • Voorkomen additionele nierschade
  • Anemie
  • Calcium en fosfaat
  • Natriumretentie, Kaliumretentie
  • Metabole acidose
  • Aanwijzingen voor OSAS
  • Vaccinaties

Logo-EMC
Wat verwacht ik als arts van mijn patiënt?

 • Medicatietrouw
 • Gezonde leefstijl
 • Regelmatig poli-controles
 • Deelname aan wetenschappelijk onderzoek
 • Deelname aan opleiding artsen / verpleging
 • (respectvolle omgang met alle zorgverleners onder alle omstandigheden)

Logo-EMC
Medicatietrouw

Medicatie op tijd, volgens voorschrift innemen

 • Therapieontrouw is een veelvoorkomend probleem
  • Overzicht uit 139 studies toont 37% therapieontrouw in 1 jaar (8-65%)
 • Bij aandoeningen zonder klachten zelfs nog meer!
  • Slechts 5% van patiënten met hoge bloeddruk neemt elke dag, gedurende 1 jaar, medicijnen in
 • Zelfs na niertransplantatie zijn patiënten therapieontrouw
  • 17% na 6 weken, 27% na 6 maanden

Logo-EMC
Medicatietrouw

 • Veel verschillende factoren die therapieontrouw bepalen
 • Vergeetachtigheid / Slechtziendheid / analfabetisme
 • Onbegrip
 • Onherkenbaarheid geneesmiddel
 • Kosten (bijbetaling)
 • Patiënt vind behandeling niet-noodzakelijk
 • Zorgen om bijwerkingen
 • Gebrek aan vertrouwen behandeling / arts
 • Kennisgebrek

Logo-EMC
Medicatietrouw

Stelling 1

Een patiënt mag niet zelfstandig zijn medicatie aanpassen.

Stelling 2

De patiënt is verantwoordelijk om voldoende medicatie dan wel herhaalrecepten in huis te hebben.

Logo-EMC
Gezonde leefstijl

 • Afvallen / behouden normaal gewicht (BMI 20-25 kg/m2)
 • Bewegen (5x per week 30 minuten)
 • Onderzoek onder 320.000 Amerikanen (1964 – 2000)
 • In vergelijking met normale BMI (18.5 – 24.9)
  • BMI 25.0 – 29.9 1.8 maal zo grote kans op eindstadiumnierfalen / dialyse
  • BMI 30.0 – 34.9 3.6 maal zo grote kans
  • BMI 35.0 – 39.9 6.1 maal zo grote kans
  • BMI >40 7.1 maal zo grote kans
 • Onafhankelijk van leeftijd, geslacht, etniciteit, opleiding, roken, hart- en vaatziekten, cholesterol, bloeddruk, diabetes mellitus, eiwitverlies urine en nierfunctie.
 • Afvallen stopt achteruitgang van nierfunctie.

Logo-EMC
Gezonde leefstijl

 • Afvallen / behouden normaal gewicht (BMI 20-25 kg/m2)
 • Bewegen (5x per week 30 minuten)
 • Niet roken of stoppen met roken
  • Roken zorgt voor snellere achteruitgang nierfunctie / eiwitverlies in urine (-1.8 ml/min/jaar vs. -1.3 ml/min/jaar)
  • Stoppen-met-roken zorgt voor minder snelle achteruitgang nierfunctie / minder eiwitverlies urine (-1.8 ml/min/jaar vs. -1.5 ml/min/jaar)
  • Patiënt van 50 jaar, met GFR 45 ml/min, op welke leeftijd <15 ml/min
   • Roker: 66.7 jaar
   • Niet-roker: 73.1 jaar Scheelt 6.4 jaar
   • Stopper: 70 jaar Scheelt 2.3 jaar
  • Uiteraard voor vermindering sterfte hart- en vaatziekten
 • Dieet volgen (kalium / fosfaat / natrium / eiwit)

Logo-EMC
Gezonde leefstijl

 • Dieet volgen (kalium / fosfaat / natrium / eiwit)
  • In algehele bevolking is er een verband tussen meer zout-inname en
   • eiwitverlies in de urine
   • hartfalen (vooral bij overgewicht)
   • overlijden
  • Vermindering van zoutinname verlaagd bloeddruk en verminderd kans op hart- en vaatziekten

afb 7

– 52 niet-diabetes met CNS
– Lisinopril 1dd40mg
– Valsartan 1dd320 mg
– 50 mmol vs 200 mmol

Logo-EMC
Gezonde leefstijl

Stelling 3:

Een patiënt moet zelf een stoppen-met-roken plan maken (en uitvoeren)

Stelling 4:

Het opgelegde dieet voor nierpatiënten is ondoenlijk!

Logo-EMC
Regelmatige policontroles

 • Meestal 3-4x per jaar, bij ernstig gestoorde nierfunctie vaker
 • Medicatielijst meenemen
 • Communicatie moet mogelijk zijn (dus zo nodig tolk meenemen)

Stelling 5:

Een nierpatiënt kan zelf aanvoelen of policontrole noodzakelijk is.

Stelling 6:

Het is de verantwoordelijk van de patiënt om een tolk te regelen en zo nodig te betalen.

Logo-EMC
Deelname aan onderzoek en opleiding

 • Vooral in academische ziekenhuizen wordt veel onderzoek gedaan, meestal naar nieuwe behandelmethoden.
 • Ook in de gezondheidszorg ben je niet ‘zomaar’ opgeleid.

Stelling 7:

Als patiënt ben je slechter af bij een arts in opleiding dan bij een medisch specialist.

Stelling 8:

Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek moet vanzelf sprekend zijn.

Logo-EMC
Overigen

 • Exclusiviteit, dus niet met zelfde probleem naar andere (huis)arts
 • Grenzen aan de behandeling aangeven (o.a. niet-reanimeren beleid)
 • Actieve betrokkenheid bij dossier en uitslagen

Stelling 9:

De arts hoort altijd over de uitslagen van onderzoek te bellen, ook als deze normaal zijn.

Stelling 10:

Inzage in het dossier door de patiënt is storend in de arts-patiënt relatie.