Wat verwacht ik van de arts (presentatie Yvonne Kant)
Wat verwacht ik van de arts

1   EEN VASTE ARTS

2   EMPATHIE VAN DE ARTS

3   TOTAALBEELD VAN ZIEKTEN

4   SAMEN BESLISSEN

5   DUIDELIJKE UITLEG

6   TIJD VOOR VRAGEN

7   TUSSENTIJDS OVERLEG

8   GEEN KLIK  ARTS ?

1 Een vaste arts

REGELMATIG ANDERE ARTS BIJ CONTROLE

VERVELEND BIJ CHRONISCHE ZIEKTE

VRAAG OM VASTE ARTS

2 Empathie van de arts

DE ARTS ZIET MIJ ALS MENS EN NIET ALS ZIEKTE

JE BENT GEEN NUMMER EN GEEN ZIEKTEGEVAL

JE BENT EEN UNIEK PERSOON

3 Totaalbeeld van ziekten

ARTS HEEFT NIET ALLEEN OOG VOOR NIERZIEKTE

ZEG BIJ CONTROLEAFSPRAAK DAT ER NOG MEER AANDOENINGEN ZIJN

MAAK AFSPRAAK OVER INFORMATIE OVERIGE AANDOENINGEN

4 Samen beslissen

DIT GEBEURT STEEDS MEER

IN ACUUT GEVAL BESLIST ARTS ALLEEN

U BESLIST UITEINDELIJK ZELF OVER BEHANDELING

VRAAG OM INFORMATIE

SPREEK BEDENKTIJD AF ALVORENS TE BESLISSEN

5 Duidelijke uitleg

DUIDELIJKE TAAL, GEEN VAKJARGON

ZEG WAT U NIET BEGRIJPT

NEEM GESPREK OP OF LAAT DE ARTS HET OPSCHRIJVEN

NEEM IEMAND MEE; TWEE HOREN MEER ALS ÉÉN

6 Tijd voor vragen

ZEG AAN BEGIN GESPREK DAT U VRAGEN HEEFT

ZET VRAGEN VAN TEVOREN OP PAPIER

SPAAR VRAGEN NIET OP

VEEL VRAGEN: MAAK DUBBELE AFSPRAAK

7 Tussentijds overleg

MAAK AFSPRAKEN MET ARTS OVER OVERLEG:

–   BIJ VERSLECHTERING

–   BIJ ZEER DRINGENDE VRAGEN

TELEFONISCH CONSULT

BIJ SPOED: LAAT ARTS TERUG BELLEN

8 Geen klik met de arts?

VOOR BEIDE PARTIJEN VERVELEND

ZEG ARTS DAT U HET CONTACT NIET PRETTIG VINDT

ZOEK SAMEN EEN OPLOSSING

BIJ GEEN VERBETERING: VERWIJZING NAAR ANDERE  ARTS

U WILT ZO GOED MOGELIJK RESULTAAT VAN DE BEHANDELING; UW ARTS WILT HET BESTE VOOR U