Ethische dilemma’s: dagelijkse kost in de medische praktijk

door: Rozemarijn van Bruchen – Visser, internist ouderengeneeskunde en ethicus. Erasmus MC Rotterdam

Disclosure belangen spreker

 

(potentiële) belangenverstrengeling Geen/ zie hieronder
voor bijenkomst mogelijk relevante relaties met bedrijven bedrijfsnaam
 • Sponsoring of onderzoeksgeld
 • Honorarium of andere (financiële) vergoeding
 • Aandeelhouder
 • Andere relatie, namelijk …

Leerdoelen

 • Kennis nemen van een korte achtergrond van de ethiek
 • Kennis nemen van het verschil tussen normen en waarden
 • Kennis nemen van ethische frameworks
 • Kennis nemen van vaststellen wilsbekwaamheid
 • Kort oefenen van een ethische casus

Boodschappen voor thuis

 1. Bij oudere patiënten met ingewikkelde pathologie komen ethische dilemma’s veel voor
 2. Beslissingen worden bij voorkeur genomen samen met de arts
 3. Niet behandelen is ook een optie
 4. Advance care planning is een goed idee             

Medische ethiek: een korte geschiedenis

 • Ethiek: ethikos. Karakter, gewoonte
 • Ethisch gedrag: het juiste doen
 • Reeds beschreven door Griekse filosofen
 • Eerste “code of ethics” beschreven in vijfde eeuw
 • 1794: Thomas Percival introduceert medische ethiek
 • 1847: AMA publiceren Code of Ethics
 • 1979: Beauchamp en Childress geven “principles of biomedical ethics” uit

Medische ethiek: waarom nu?

Door de jaren heen…

 

Door de jaren heen…

 

Door de jaren heen…

 

Door de jaren heen…

Door de jaren heen…

 

Door de jaren heen…

Door de jaren heen…

Ethiek is een reflectie op de moraal

 • Ethiek: de wetenschappelijke of systematische studie van moraal

Ofwel: kritisch nadenken over wat (moreel) goed is om te doen

 • Moraal: het geheel van morele normen en waarden dat door een individu of binnen een groep, instelling of cultuur als een belangrijke richtlijn voor het eigen handelen wordt beschouwd.
 • Een moreel standpunt bevat redenen en argumenten die te maken hebben met morele waarden en normen.

 

Waarden

 • Waarden zijn richtinggevend voor het handelen
 • Eerlijkheid, weldoen, niet schaden, vertrouwen, privacy, autonomie, rechtvaardigheid
 • Waarden zijn de fundamenten van de normen.           

Normen

 • Normen zijn er om waarden te realiseren.
 • ‘Kloppen voor het binnengaan.’
 • Liever onenigheid over normen dan over waarden.

Een dilemma

 • Als normen botsen kom je er wel uit. Bij botsende waarden heb je een ‘moreel dilemma’.
 • Een dilemma kent geen GOEDE oplossing, je verliest altijd iets

 

Het dilemma van de pinpas

Welke medisch ethische dilemma’s kent u?

 • Als normen botsen kom je er wel uit. Bij botsende waarden heb je eenmoreel dilemma’.

 

Medisch Ethische dilemma’s

 • Abortus
 • Euthanasie
 • Orgaandonatie

 

Bij welke patiënten?

Bij welke patiënten

 • Kwetsbare patiënten
  • Kinderen
  • Cognitieve stoornissen
  • Verstandelijke beperking
 • Medische bezwaren
  • Medisch kansloos/zinloos
 • Praktische bezwaren
  • Taalbarrière
  • Onbekendheid met cultuur/religie 

Het dilemma van wilsbekwaamheid

 

Wilsbekwaamheid

 • Wat is wilsbekwaamheid en hoe test je dit?
 • Uitgangspunt is: patiënt is wilsbekwaam, tenzij….
 • Deze keuze, op dit moment
 • Vier criteria:
  • vermogen om keuze te maken
  • vermogen om informatie te begrijpen
  • vermogen om voor-en nadelen af te wegen
  • vermogen om voor- en nadelen te ‘waarderen’; betekenis aan te geven in de specifieke situatie

Medisch kansloos 

 • Een behandeling heeft geen kans van slagen.
 • Geen ethisch dilemma: medische beslissing om te niet behandelen
 • Mag ook niet, medische kansloze behandelingen mogen niet gegeven worden

Medisch zinloos

 • Lastiger concept
 • Heeft wel technisch kans, maar is het ook goed voor de patient?
 • Kan behoorlijke botsingen geven met patient en/of familie
 • PEG bij dementie..


 

Het dilemma van het boek

Hoe goed kan familie beslissen? 

 • Niet groter dan kans
 • Vooral ingegeven door eigen wensen familie
 • Familie is eerder geneigd tot overbehandeling dan onderbehandeling

Het dilemma van de drie nichtjes

 

Eisen aan wettelijke vertegenwoordiger 

 • Belang van patiënt voor ogen hebben en ernaar handelen
 • Als dit niet zo is: andere wettelijke vertegenwoordiger zoeken (bijvoorbeeld een van de andere kinderen)
 • Als die niet te vinden is: zorgverlener is wettelijk vertegenwoordiger
 • Dan altijd met collega’s overleggen!

Het verhaal van het briefje 

 

Wilsverklaringen

 • Behandelverbod, zoals niet reanimeren verklaring
 • Schriftelijk euthanasieverzoek bij dementie
 • Aanwijzen vertegenwoordiger

 

De wilsverklaring 

 • Door wilsbekwaam persoon gemaakt
 • Op schrift (handgeschreven of getypt)
 • Wat wil de patiënt qua behandelingen?
 • Wie is de vertegenwoordiger?
 • Is in principe een rechtsgeldig document, als er niet getwijfeld wordt aan de wilsbekwaamheid en de auteur
 • Is niet hetzelfde als een euthanasieverklaring

Dilemma: wat zou u doen? 

Kidder’s checklist

 • Legal test
 • Stench test
 • Front page test
 • Mom’s test

 

Boodschappen voor thuis

 • Bij oudere patiënten met ingewikkelde pathologie komen ethische dilemma’s veel voor
 • Beslissingen worden bij voorkeur genomen samen met de arts
 • Niet behandelen is ook een optie
 • Advance care planning is een goed idee

Literatuur 

 • Ethical frameworks for complex medical decision making in older people. A narrative review. van Bruchem-Visser RL, van Dijk G, de Beaufort ID, Mattace-Raso FUS. Arch Gerontol Geriatr. 2020 Sep-Oct;90:104160. doi: 10.1016/j.archger.2020.104160. Epub 2020 Jun 23
 • Requests for futile treatments: what mechanisms play a role? Results of a qualitative study among Dutch physicians. van Bruchem-Visser RL, van Dijk G, Mattace-Raso FUS, de Beaufort ID. BMJ Open. 2020 Apr 28;10(4): e035675. doi: 10.1136/bmjopen-2019-035675
 • What do to when patients and physicians disagree? Qualitative research among physicians with different working experiences. van Bruchem-Visser RL, de Beaufort ID, Mattace-Raso FUS, Kuipers EJ. Eur Geriatr Med. 2020 Apr 2. doi: 10.1007/s41999-020-00312-3