Langdurige zorg en ondersteuning

Presentatie: 2 november 2019
Gegeven door: Dr. Ir. M. H. Kwekkeboom

Eenzaamheid en dan?

Discussie over do’s en don’ts

Eenzaamheid en Sociale relaties

 • Definitie eenzaamheid: Het negatief ervaren verschil tussen (kwaliteit van) aanwezige en gewenste relaties
 • Ook wel: ‘het zich niet verbonden voelen’
 • Onderzoek laat zien: mensen binnen (sterk) sociaal netwerk scoren lager op ‘eenzaamheidsschaal’

Hierop doorredenerend

 1. Aangaan of versterken sociale relaties kan bijdragen aan opheffen of verminderen van ervaren eenzaamheid
 2. Bij interventies ten eenzaamheid inzetten op netwerkversterking of netwerkontwikkeling
 3. Hoe dóe je dat dan?… 
 4. Onderzoek laat óók zien dat effecten interventies vaker niet dan wel duurzaam zijn..

Kenmerken interventies eenzaamheid

 • Creëren ontmoetingsmogelijkheden en Coaching/ activering: Situationele of tijdelijke eenzaamheid
 • Cursussen/ therapie

Situationele eenzaamheid – voorbeelden

 • Verlies geliefde(n)
 • Verlies werk
 • Ziekte/ gezondheidsproblemen geliefde(n)
 • Start nieuwe levensfase

Wat te doen???

 • Herkennen signalen eenzaamheid (# alleen-zijn/ solitude!!)
 • Aangaan gesprek en inventariseren verwachtingen/ behoeften
 • Respecteren gerechtvaardigheid gevoelens van eenzaamheid

 

Wat te doen ???

 • Stimuleren/ faciliteren ontmoeting
 • Stimuleren/ faciliteren activiteiten
 • Begeleiden/ motiveren passende interventie(s)/ mogelijk zelf daarin rol opnemen

 

Chronische eenzaamheid – voorbeelden

 • Aandoening/ beperking
 • Karakter (niet iederéén is extravert…)
 • Exclusie – normen/ voorwaarden voor ‘deelname’

 

Wat te doen ???

 • Respecteren gerechtvaardigheid gevoelens van eenzaamheid
 • Ondersteunen behoud/ herstel ‘Gezonde leefstijl
 • Samen zoeken naar beste mogelijkheid eenzaamheid te verminderen

En daarnaast…

 • Richten op samenleving en daarin actieve organisaties/ bedrijven, etc…
 • Streven naar inclusie door beïnvloeding beeldvorming
 • Actief normen en voorkeursrechten ter discussie stellen

 

Maar bovenal

(H)Erkennen eigen grenzen:
niet voor iedereen zal eenzaamheid weg te nemen zijn…

Wie dat ontkent maakt pas echte eenzaam…