Aanmelden ALV 20 mei 2023

Aanmelding NPVR ALV 20 mei 2023
Van der Valk Hotel Ridderkerk, Krommeweg 1 te Ridderkerk
Aanmelding: voor 17 mei (in verband met reservering aantal personen )

Betaling:
Voor leden is de toegang gratis, niet leden partner/ introducé betalen € 10,00 (max 1 pers)

NL32 RABO 0377 9218 58 ten name NierPatientenVereniging Rijnmond 
met vermelding: aanmelding ALV 2023 (zeker als een ander dan uzelf het bedrag overmaakt)

  Op zaterdag 20 mei 2023 kom ik met perso(o)nen naar de Algemene Ledenvergadering in

  Hotel Ridderkerk

  Krommeweg 1

  2988 CB Ridderkerk.

  Familienaam en voorletters (verplicht)

  -

  Adres (straat+huisnr): (verplicht)

  Postcode en Woonplaats:
  -

  Telefoonnummer (verplicht)

  Uw e-mail