Aankomende activiteiten

2022

Dit zijn alvast een paar data, onder voorbehoud, wat in uw agenda kan.

Verder gaat er gekeken worden naar data voor een bioscoopbezoek of andere activiteiten ter ontspanning.

Het opstarten van de Nierdialoog, de informatiemiddagen, de patiënten raden en/of spiegelgesprekken in de ziekenhuizen zijn in overweging, hierover hopen wij u ook snel te kunnen informeren.

Datum  Onderwerp  Locatie/ info Aanmelden/ tijden
05-11-2022
Themamiddag
Van der Valk Hotel Ridderkerk  

Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten en vergissingen.

 

 

Afgelopen activiteiten

De volgende activiteiten hebben de afgelopen tijd plaats gevonden:

2022

 • Patiëntenuitje met de partyboot, 10 september 2022
 • Algemene Ledenvergadering, 14 mei 2022
 • World Kidney Day, 10 maart 2022
 • Drie gangen Diner “Gezellig samenzijn”, 12 maart 2022, in van der Valk Hotel Ridderkerk
 • Nieuwjaarsreceptie + diner, 8 januari 2022,  is helaas komen te vervallen

2021

 • Een bijzonder jaar, niet alleen door de wisselende geluiden ten aanzien van “hoe om te gaan met de corona regels” en het wel of niet door kunnen laten gaan van de activiteiten maar ook vanwege ons 20 jarig bestaan, een “Lustrum” wat niet gevierd kon worden.
  Veel van de eerder gemaakte plannen konden geen doorgang vinden, maar op andere manieren is er toch aandacht aan gegeven.
  Met kleine attenties heeft het bestuur op een informatieve en leuke manier toch contact met de leden weten te houden, ook al was dit anders dan verwacht. Regels aangaande corona blijven waarschijnlijk ook het komende jaar nog wel enige tijd van kracht. Na een gezamenlijk goed en gezellig bijeenkomst tijdens de AVL blijven wij positief en hopen met een ieder dat komende activiteiten doorgang vinden.
 • Algemene ledenvergadering, 23 oktober 2021, in Van der Valk Hotel Ridderkerk
 • Ook dit jaar hebben alle voorgenomen activiteiten helaas geen doorgang mogen krijgen i.v.m. de Corona pandemie

2020

 • Vanaf maart 2020 tot heden zijn alle activiteiten komen te vervallen i.v.m. de Corona pandemie
 • Themamiddag; dit keer in samenwerking met de NVN, 7 november 2020. 
 • Nierdialoog Maasstad ziekenhuis, voorlichtingsavond: Leefstijl en Zelfmanagement 
 • Patiëntenuitje met de partyboot, 12 september 2020.
 • Algemene Ledenvergadering 23 mei 2020 in het van der Valk hotel, Ridderkerk.
 • Vakantie Benidorm Spanje 12 t/m 21 mei 2020.  
 • Nierdialoog, Maasstad ziekenhuis, voorlichtingsavond: De verschillende behandelmogelijkheden en de conservatieve  behandeling. 
 • World Kidney Day, alle ziekenhuizen: 12 maart 2020. 
  ➝ Veel van de geplande activiteiten hebben geen voortgang gekregen als gevolg van de gestelde Corona beschermingsregels.
  Wel is er traditiegetrouw gebak uitgedeeld door de NPVR op alle dialyse locaties. In de ziekenhuizen zijn er die dag nog wel individueel enkele       activiteiten tot stand gekomen maar hierbij gezien de regels geen mogelijkheden voor de de NPVR om hier aan bij te dragen
 • Nierdialoog, Maasstad ziekenhuis, voorlichtingsavond: “Voeding bij nierziekte en dialyse” – 09 maart 2020.
 • Voorlichting, ASZ locatie Zwijndrecht: “Zelfmanagement” – 29-01-2020
 • Voorlichting, Fransciscus Gasthuis: “Transplantatie” – 23 januari 2020
 • Nieuwjaarsreceptie, Theater- en partycentrum “het Spectakel” – 18 januari 2020
 • Nierdialoog, Maasstad ziekenhuis, voorlichtingsavond: “Niertransplantatie en donatie” – 13 januari 2020